کمپین تبلیغاتی

 

یکی از مهمترین وظایف تبلیغات جایگاه سازی است. امروزه مصرف کنندگان با انبوهی از انتخاب ها روبرو هستند و برای سهولت آنها را درذهن خود به دسته های کوچکتری تقسیم می کنند. در زمان نیاز، این جایگاه نام تجاری است که اولویت گزینه ها را تعیین می کند و بر تصمیم خرید تاثیر می گذارد.    هنر جایگاه سازی و دانش متناسب کردن کالا یا خدمات، با یک یا چند دسته از مخاطبین یک بازار گسترده، به گونه ای که با معنی و مفهوم خاصی، از رقبا متمایز باشد. موقعیت یک کالا یا شرکت خدماتی به تصویر آن در ذهن مخاطبین و چگونگی رفتار مصرف کننده بستگی دارد.

استراتژی " جایگاه سازی" عموما بر دو محور همزمان تکیه دارد: مصرف کننده و رقبا.

جایگاهی که بوسیله شرکت تبلیغاتی ساخته می شود، باید:

      - بیانگر مزیت رقابتی نام باشد.

      - برای مصرف کننده روشن و مشخص باشد.

      - ایجاد اغتشاش ذهنی نکند.

      - مصرف کننده را ترغیب نماید

استراتژی تبلیغات محور اصلی برنامه ریزی تبلیغات است و اهداف اصلی برنامه و فعالیت های مرتبط با آن را تعیین می کند. استراتژی تبلیغات نهایتا به تاکتیک هایی مبدل می شود که بوسیله آن پیام تبلیغات به اجرا در می آید. شرکت تبلیغاتی مسئول تدوین استراتژی کمپین تبلیغات است.

کلید دستیابی به ارتباط منسجم بازاریابی در این است که همه جوانب ارتباطی با یک دیگر و هم زمان کار کنند و استراتژی تبلیغات قابلیت گسترش به همه جوانب ارتباطی با یکدیگر و هم زمان کار کنند و استراتژی تبلیغات قابلیت گسترش به همه رسانه ها را به شکل موثری دارا باشد

·        افزایش مقدار مصرف در یک زمان

·        افزایش تناوب مصرف

·        ‌ افزایش موارد مصرف

·         افزایش تعداد مصرف‌کننده

·         افزایش حق انتخاب

 را می توان از جمله اهداف استراتژیک یک کمپین تبلیغاتی دانست.

 

·        هر کمپین یا برنامه تبلیغاتی به منظور دستیابی به یک هدف مشخص اجرا می شود:

 

·        هدف یک کمپین تبلیغاتی:

1-    کسب سهم بازار

2-    حفظ و گسترش سهم بازار

3-    تداوم حضور و یادآوری

4-    معرفی الگوهای مصرف و عادات جدید

5-    ساختن یک جایگاه متفاوت

 

تبلیغات می تواند از شیوه های متفاوتی برای ارسال پیام استفاده کند و همواره استراتژی های مختلف و رسانه های زیادی برای هر موقعیتی وجود دارد :

 

 

تبلیغات در رسانه

 

media advertising


 


تبلیغات در محل فروش و ارایه کالا

 

point of sale


 


شرکت در نمایشگاه ها

 

exhibitions


 


حمایت مالی

 

sponsorship


 


ترویج فروش

 

promotion


 


بازاریابی مستقیم

 

direct marketing


 


پروژه های روابط عمومی

 

public relations

 

مهمترین مرحله اجرایی یک برنامه تبلیغاتی از این نقطه ( کمپین) آغاز می شود.کمپین تبلیغاتی مجموعه ای از اتفاق های نامرتبط نیست. بلکه عبارت از فعالیت های تبلیغاتی چند جانبه برنامه ریزی شده، مداوم و مرتبط با یکدیگر، با "هدف" مشخص و برای "مخاطب" مشخص است. یک کمپین تبلیغاتی موثر و مفید بر اساس اطلاعات دقیق و کامل طرح ریزی می شود.

-         این اطلاعات مجموعه ای است از اطلاعات صاحب کالا، بازار، رقبا، فروشندگان و مصرف کنندگان.

-         از جمله یافته های بسیار مهم تحقیقات بازار، اطلاعاتی است که به کمک آن می توان« جایگاه» یک کالا را بین مخاطبین( عاملین فروش و مصرف کنندگان) جویا شد.

-         این اطلاعات برای انتخاب مسیر در طرح ریزی کمپین، نیز خلق وتولید پیام بسیار راهگشاست.

 

یک کمپین تبلیغاتی هدایت شده باید:

 

1-    اهداف تبلیغات را به وضوح بیان کند.

2-    بگوید که چه پیامی با چه مخاطبی و در چه دوره ای از زمان و با چه بودجه ای و به چه منظور ارتباطی فرستاده می شود؟

3-    همه عناصر متشکله برنامه تبلیغات و ارتقائ فروش( تبلیغات در رسانه، تبلیغات در محل فروش، ترویج فروش، بازاریابی مکاتبه ای مستقیم، حمایت مالی، روابط عمومی.....) را جزیی از برنامه منسجم بازاریابی بداند و آنها را به صورت موازی و هم زمان به کار گیرد.

4-    بودجه مناسب برای اجرای آن را مشخص نموده باشد.

5-    زمان اجرای آن را معین نماید.